Islamsk litteratur - Barn og ungdom

Nedenfor finner du bøker som er tilgjengelig gratis. Bøkene er på norsk og retter seg mot barn og ungdom som ønsker å lære mer om Islam, enten som muslim selv, som skoleprosjekt eller av ren nysgjerrighet.
Bøkene kan også kjøpe fysisk hos Islamsk Litteraturforening på nettsiden

alif.no

Profeten Isa

Last ned

Profeten Yosof

Last ned

Profetene Ayyob og Yonos

Last ned

Profetene Dawod og Soleyman

Last ned

Profetene Hod og Salih

Last ned

Profetene Ibrahim og Ismail

Last ned