Islamsk litteratur - Barn og ungdom

Nedenfor finner du bøker som er tilgjengelig gratis. Bøkene er på norsk og retter seg mot barn og ungdom som ønsker å lære mer om Islam, enten som muslim selv, som skoleprosjekt eller av ren nysgjerrighet.
Bøkene kan også kjøpe fysisk hos Islamsk Litteraturforening på nettsiden

alif.no

Den siste profeten (f.v.m.h.) - historien om profeten Mohammad (f.v.m.h.)

Last ned

Profeten Adam

Last ned

De fire imamene

Last ned

Boken lærer om de fire koranskolene som muslimer i verden følger. De 4 store imamene tolket religionen og svarte på spørsmål, og de folk søker gjerne tilbake til deres kunnskap om dagsaktuelle problemstillinger.

Profeten Mohammads hustruer

Last ned

Profeten Moḥammads hustruer er en bok som vil gi bedre innsikt i den rollen profetens ﷺ hustruer hadde i å styrke og spre læren om islam. Boken er ment for ungdommer og voksne. Leserne/elevene vil lære om 12 kvinner som var gift med profeten Moḥammad ﷺ.

Den gylne kua

Last ned

(Beskrivelse kommer snart)

De ti som fikk gledesbudet om paradiset

Last ned

(Beskrivelse kommer snart)